Personal d'ECoMMFiT

Jordi Pallarès
Director d'ECoMMFiT
Professor titular
email     web
Researchgate

Ildefonso Cuesta
Professor titular
email     web
Researchgate

Josep Anton Ferré
Catedrātic
email    
Researchgate

Francesc X. Grau
Catedrātic
email     web
Researchgate

Clara Salueña
Professora titular
email    
Researchgate

Robert Manuel Gilabert
Professor titular
email    
Researchgate

Youssef Stiriba
Professor agregat interí
email    

Blas Herrera
Professor titular
email     web
Researchgate

Anton Vernet
Professor titular
email     web
Researchgate

Salvatore Cito
Professor visitant
email    
Researchgate

Àlex Fabregat
Professor visitant
email    

Ferran Gisbert
Professor Ad Honorem
email    
Researchgate

Jordi Solé
Professor visitant
email    
Researchgate

Ignasi Reichardt
Professor visitant
email    
Researchgate

Investigadors postdoctorals i suport a la recerca

Sylvana V. Varela
Investigadora postdoctoral
email    
Researchgate

Manuel Martínez
Investigador postdoctoral
email    
Researchgate

Lluís Vàzquez
Personal de suport a la recerca
email    
Researchgate

Estudiants de doctorat

Mohsen GorakiFard
email    

Joshua David Selvaraj
email    
Researchgate

Mohammadjavad Norouzi
email    
Researchgate

Koorosh Kazemi
email    
Researchgate

Jordi Iglesias
email    
Researchgate

Akim Lavrinenko
email    

Antonio José Rivas
email    

Pedro Esteban Sandoval
   

Farnoosh Hormozinezhad
email    
George Kurias Mulakumattathil
email    

Ronaldo Luis Höhn
email    Han obtingut el grau de doctor amb nosaltres