ECoMMFiT va ser creat l’any 2001 com a grup de recerca de la Universitat Rovira i Virgili (URV). És un grup multidisciplinari, encara que la major part dels seus investigadors pertanyen a l'àrea de Mecànica de Fluids del Departament d'Enginyeria Mecànica de la URV. ECoMMFiT és membre de la Comunitat Europea de Recerca en Flux, Turbulència i Combustió (ERCOFTAC) i del Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nanosistemes (EMaS).
El principal objectiu d’ECoMMFiT és avançar en el coneixement de l’estructura dels fluxos i els seus efectes sobre els processos de transferència de calor i massa en problemes d’interès fonamental, industrial i mediambiental, utilitzant eines experimentals, computacionals i analítiques.
El grup té una àmplia experiència en mecànica de fluids computacional (CFD) utilitzant tant codis comercials com desenvolupats pel propi grup, així com en la construcció i l’estudi de models a escala per a la seva avaluació experimental. Més enllà, una de les fortaleses del grup està relacionada amb l'aplicació de tècniques analítiques per identificar processos, estructures i/o els paràmetres més importants d'un problema donat.
Per tal de potenciar les activitats del grup per a la indústria, l'administració i la societat, el grup ha creat el Center of Advanced Fluid Dynamics, també conegut com Cadfluid Solutions. La missió de Cadfluid és posar el coneixement en mecànica de fluids i transferència de calor i massa al servei de la societat, per millorar la qualitat de vida de les persones i la competitivitat de les empreses i per reduir l'impacte de l'activitat humana, alhora que retroalimenta la nostra activitat de recerca.