Personal d'ECoMMFiT

Jordi Pallarès
Director d'ECoMMFiT
Professor titular
email     web
Researchgate

Ildefonso Cuesta
Professor titular
email     web
Researchgate

Josep Anton Ferré
Catedrātic
email    
Researchgate

Francesc X. Grau
Catedrātic
email     web
Researchgate

Clara Salueña
Professor titular
email    
Researchgate

Robert Manuel Gilabert
Professor titular
email    
Researchgate

Youssef Stiriba
Professor agregat interí
email    

Blas Herrera
Professor titular
email     web
Researchgate

Anton Vernet
Professor titular
email     web
Researchgate

Salvatore Cito
Professor visitant
email    
Researchgate

Àlex Fabregat
Professor visitant
email    

Ferran Gisbert
Professor Ad Honorem
email    
Researchgate

Jordi Solé
Professor visitant
email    
Researchgate

Investigadors postdoctorals i suport a la recerca

Sylvana V. Varela
Investigador postdoctoral
email    
Researchgate

Manuel Martínez
Investigador postdoctoral
email    
Researchgate

Lluís Vàzquez
Personal de suport a la recerca
email    
Researchgate

Estudiants de doctorat

Mojtaba Goraki Fard
email    
Researchgate

Paolo Sassi
email    
Researchgate

Joshua David Selvaraj
email    
Researchgate

Mohammadjavad Norouzi
email    
Researchgate

Mohsen GorakiFard
email    

Koorosh Kazemi
email    

Jordi Iglesias
email    
Researchgate

Gonzalo Fernández
email    

Akim Lavrinenko
email    

Han obtingut el grau de doctor amb nosaltres